කොවිඩ්-19 අරමුදලට CICT සමාගමෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් ලක්ෂයක පරිත්‍යාගයක්

0
10
19 දෙසැම්බර්, 2020

කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය පරාජය කිරීම සඳහා රජය ගෙනයන සටන තව තවත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා කොළඹ වරායේ දකුණු පර්යන්තය කළමනාකරණය කරන කලම්බෝ ඉන්ටර්නැෂනල් කන්ටේනර් ටර්මිනල්ස් (CICT) සමාගම ඇමරිකානු ඩොලර් 100, 000 ක (පවතින විනිමය අනුපාතය අනුව ආසන්න වශයෙන් රුපියල් මිලියන 18.6 ක් පමණ) පරිත්‍යාගයක් කර තිබේ.

2020 වසරේ දී CICT මවු සමාගම වන CMPort සහ CICT කාර්ය මණ්ඩලය කොවිඩ්-19 වසංගතය පරාජය කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවට පරිත්‍යාග කළ මුදල රුපියල් මිලියන 65 ඉක්මවයි.

අනිකුත් සමාජ සත්කාර සඳහා 2020 වසරේ දී තවත් රුපියල් මිලියන 25 ක්ද පරිත්‍යාග කර ඇත.

සමාගම විසින් මෙම පරිත්‍යාගය දෙසැම්බර් 07 වැනිදා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂයන්ට ලබා දුන් අතර මීට පෙර සමාගම සහ එහි සේවකයන් විසින් කොවිඩ්-19 සෞඛ්‍ය සහ සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට පරිත්‍යාග තුනක් 2020 වසරේ දී කරන ලදී. මේ අනුව, මෙම මුදල් පරිත්‍යාගය මෙම අරමුදල වෙත සමාගම විසින් සිදුකළ සිවුවන පරිත්‍යාගය වේ. මේ වසරේ මැයි මාසයේ දී CICT සමාගමේ මවු සමාගම වන චයිනා මර්චන්ට් ගෲප් සමාගමේ ආයතනික සමාජ වගකීම් අංශය වන චයිනා මර්චන්ට්ස් ෆවුන්ඩේෂන් (CMF) විසින් කොවිඩ්-19 සෞඛ්‍ය සහ සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලට ඇමරිකානු ඩොලර් 200, 000 ක් (ආසන්න වශයෙන් රුපියල් මිලියන 37.4 ක්) පරිත්‍යාග කළ අතර ඔක්තෝම්බර් මාසයේ CICT සමාගමේ සේවකයන් විසින් මෙම අරමුදලට රුපියල් 800, 000 ක් පරිත්‍යාග කර ඇත.

CICT ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ජැක් හුඇන්ග් ඇමරිකානු ඩොලර් 100, 000 ට අදාළ චෙක්පත ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂයන්ට පිරිනමයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here