නෙස්ලේ සහ හැච් අත්වැල්

0
10
19 දෙසැම්බර්, 2020

දේශීය පෝෂණ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා, දේශීය අමුද්‍රව්‍ය යොදාගෙන නිපදවන තිරසාර නිෂ්පාදන වෙනුවෙන් විවෘත නවෝත්පාදන විසඳුම් වැඩිදියුණු කිරීමට නෙස්ලේ ලංකා සමාගම සහ හැච් ආයතනය පසුගියදා අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කළේය. ඒ සමඟ දේශීය නව ව්‍යවසාය, ව්‍යවසායකයන් හා නෙස්ලේ සේවකයන් සමඟ පරිවර්තනීය නවෝත්පාදන බිහිකිරීම සඳහා මෙම ආයතන ක්‍රියා කිරීමට නියමිත ය. පෝෂණය හා තිරසාරභාවය පිළිබඳ වටිනා අදහස් වෙළෙඳපොළ වෙත ඉක්මණින් ගෙන ඒම ද එහි අරමුණි.

මේ සමාගම් දෙක එකමුතුවෙන් Hackathon තරගයක් සංවිධානය කර තිබේ. ඊට සහභාගී වීමට කැමැති දේශීය නව නවෝත්පාදකයන් සිය සෞඛ්‍යවත් නිෂ්පාදන හා තිරසාර විසඳුම් වෙනුවෙන් වූ අදහස්, 31 දෙසැම්බර් 2020 දිනට පෙර ඉදිරිපත් කළ හැකිය. අවසාන 12 අතරට තේරෙන ඉදිරිපත් කිරීම් සඳහා රුපියල් ලක්ෂය බැගින් හිමිවන අතර, ජයග්‍රාහකයාට රුපියල් මිලියනයක මුදල් ත්‍යාගයක් පිරිනැමේ. මේ පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර 074 093 0973 යන දුරකථන අංකය ඇමතීමෙන් හෝ https://www.nestle.lk/innovation/innovation-news/open-innovation වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් හෝ ලබාගත හැකිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here