සෙලාන් බැංකුව විශිෂ්ටතම සමාගම් අතරට

0
9
19 දෙසැම්බර්, 2020

ලැයිස්තුගත ආයතන සඳහා Business Today Top 30 ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට ඇතුළත් වීමෙන් සෙලාන් බැංකුව මෙරට ඉහළම සමාගම් අතර තම ස්ථානය තහවුරු කර තිබේ. මෙම වර්ෂය තුළ පෙර නොවූ විරූ සිදුවීම් හේතුවෙන් අභියෝග රාශියක් පැවතියද, අචල ස්ථාවරත්වය සහ නොසැලෙන කැපවීම මෙම අනර්ඝ ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ‘සුහද හදක් ඇති දේශීය බැංකුව’ අඩංගු වීම සහතික කර ඇති බව සමාගම නිවේදනය කරයි.

2019-2020 මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා වූ ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට ලැයිස්තුගත ආයතන ඇතුළත් වූ අතර, සමාගම්වල කාර්යසාධනය සහ සමාජීය සැලකිල්ලෙන් තිරසාර ව්‍යාපාර භාවිතයන් කෙරෙහි එහිදී අවධානය යොමු විය.

වසංගත කාලය තුළදී ලබා ගත හැකි සීමිත මෙහෙයුම් පරිසරය තුළ බැංකුවේ ගනුදෙනුකරුවන්ට හොඳම සේවාවක් ලබා දීම සහතික කරමින් සෙලාන් බැංකුව නවෝත්පාදන හා පාරිභෝගික සේවයේ ඉදිරියෙන්ම සිටින අතර, බැංකුව සිය ගනුදෙනුකරුවන්ට සියලුම මූල්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා අඛණ්ඩව සහයෝගය ලබා දී තිබේ.

Business Today TOP 30 ශ්‍රේණිගත කිරීම පදනම් වී ඇත්තේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ ලැයිස්තුගත කර ඇති සමාගම්වල ප්‍රකාශිත තොරතුරු සහ සමාජ සලකා බැලීම් මත ය.

KPMG Sri Lanka ආයතනයේ සහාය ඇතිව 2019 දෙසැම්බර් 31 සහ 2020 මාර්තු 31 න් අවසන් වන මූල්‍ය වර්ෂය තුළ වාර්තා වූ කාර්යසාධනය අනුව සමාගම් තෝරාගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here