ඊයේ දිනත් කොවිඩ් මරණ 05ක් සහ ආසාදිතයින් 660ක්.

0
49

No photo description available.

No photo description available.

The post ඊයේ දිනත් කොවිඩ් මරණ 05ක් සහ ආසාදිතයින් 660ක්. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here