කොවිඩ් වසංගතය පරදවන්නේ කෙසේද?

0
34


කොවිඩ් වසංගතය පරදවන්නේ කෙසේද?
කොවිඩ් වලින් තොර ජීවිතයක්
සම්මන්ත්‍රණ මාලාව

ඉහත තේමාව මුල්කරගනිමින් අප සම්මේලනය විසින් රටපුරා රෝහල් ආශ්‍රිතව සිදුකරන සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ තවත් සම්මන්ත්‍රණ කිහිපයක් පහත දිනවල එම ස්ථානවල පැවැත්වේ.

දෙසැම්බර් 28 – පෙ.ව. 11.00 – කරාපිටිය රෝහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී,
දෙසැම්බර් 29 – පෙ.ව. 11.00 – මහනුවර රෝහල් KSM ශ්‍රවණාගාරයේදී,
දෙසැම්බර් 30 – පෙ.ව. 11.00 – රත්නපුර රෝහල් ශ්‍රවණාගාරයේදී.

මෙම සම්මන්ත්‍රණ අවස්ථාව ආවරණය කිරීම සඳහා ඔබ මාධ්‍ය ආයතනයේ මාධ්‍යවේදීන් සම්බන්ධ කරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

ස්තුතියි.

මෙයට,
සමන්ත කෝරලේආරච්චි
සභාපති,
සමස්ත ලංකා සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති සම්මේලනය.

The post කොවිඩ් වසංගතය පරදවන්නේ කෙසේද? appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here