තවත් කොවිඩ් මරණ 4ක් සහ ආසාදිතයින් 668ක්….තවමත් වෛරසය සමාජගත වීමක් නැහැ.

0
46

No photo description available.

No photo description available.

The post තවත් කොවිඩ් මරණ 4ක් සහ ආසාදිතයින් 668ක්….තවමත් වෛරසය සමාජගත වීමක් නැහැ. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here