උතුරු නැගෙනහිරට තවදුරටත් වැසි

0
39
උතුරු නැගෙනහිර උතුරුමැද සහ ඌවපළාත්වලත්මාතලේ සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ක වලත්වැසි සහිත කාලගුණික තත්ත්වය තවදුරටත්පවතීයැයිබලාපොරොත්තු වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තුමේන්තුව නිවේදනය කරයි 
 
උතුරු , නැගෙනහිර උතුරු-මැද සහ ඌව පළාත්වලත්මාතලේ සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ක වලත්  විටින්විට වැසිඇතිවන අතර ඇතැම්ස්ථානවලටමි.මී. 100 කපමණ තදවැසිද ඇතිවිය හැක.
 
සෙසු ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන්ම ප.ව. 1.00 න්පමණ පසුව තැනින්තැන වැසිහෝගිගුරුම්සහිත වැසි ඇතිවේ. මෙම ප්‍රදේශවල ඇතැම්ස්ථානවලටමි.මී. 75 ට වැඩි තරමක තදවැසිඇතිවියහැක.
 
ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තද සුළං වලින් සහ අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here