මුහුණු මතක තබා ගැනීමේ අසාමාන්‍ය හැකියාවක්

0
15

එංගලන්ත පොලිස් නිලධාරියෙක් සැකකරුවන් 2,000කට වැඩිය නීතියේ රැහැනට කොටු කරගනී

මුහුණු මතක තබා ගැනීමේ අසාමාන්‍ය හැකියාවක් ඇති එංගලන්ත පොලිස් නිලධාරියෙක් මෙතෙක් සේවා කාලය ඇතුළත සැකකරුවන් 2,000කට වැඩියෙන් නීතියේ රැහැනට කොටු කිරීමට සමත් වී තිබේ. වෙස්ට් මිඩ්ලන්ඩ් පොලිසියේ ඇන්ඩි පෝප් පවසන්නේ තමන්ට එකිනෙකට වෙනස් මුහුණු රැසක් එකවර මතක තබාගත හැකි අතර මුහුණු ආවරණ පැළැඳ සිටින විට ද සැකකරුවන් හඳුනා ගැනීමට තමන්ට හැකි බව යි. 43 හැවිරිදි ඔහු මේ ආකාරයෙන් 2018 වසරේ දී සැකකරුවන්ගේ මුහුණු 1,000ක් හඳුනාගත් විට පොලිස් ප්‍රධානියා විසින් ඔහුගේ මේ සුවිශේෂී හැකියාව හඳුනාගත් අතර 2022 වන විට සැකකාර මුහුණු 2,500ක් හඳුනාගැනීමේ ඉලක්කයක් ඔහු ඇතිකරගෙන තිබේ. තමන්ගේ මේ සුවිශේෂි හැකියාවේ පදනම කුමක්දැයි විස්තර කිරීමට තමන් නොදන්නා බව ද පෝප් පවසයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here