ශ්‍රී ලංකා වෙ‌ෙළඳ සේවා මලල ක්‍රීඩා සංගමය මගින් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රීඩා සංචිත වෙත සනීපාරක්ෂශක කට්ටල ප්‍රදානයක්

0
23

 ශ්‍රී ලංකා වෙ‌ෙළඳ සේවා මලල ක්‍රීඩා සංගමය මගින් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රීඩා සංචිත වෙත සනීපාරක්ෂශක කට්ටල තොගයක් පසුගියදා ප්‍රදානය කෙරිණි. වෙ‌ෙළඳ සේවා මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ සභාපති ප්‍රසන්න ඉන්දික මහතා විසින් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා වෙත එම භාණ්ඩ පිරිනමනු ලැබීය. ක්‍රීඩා වෛද්‍ය ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ලාල් ඒකනායක මහතා හා වෙළෙඳ සේවා මලල ක්‍රීඩා සංගමයේ නිලධාරීහු පිරිසක්ද මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

ඡායාරූපය: සිතුම් පිරිස් (දෙමටගොඩ සමූහ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here