මෙරටින් කොවිඩ් මරණ195ක් සහ ආසාදිතයින් 42056ක්.

0
36
2020.12.29 දින රාත්‍රිය වන විට මෙරටින් කොවිඩ් මරණ195ක් සහ ආසාදිතයින් 42056ක් වාර්තා වී ඇතැයි රජයේ ප්‍රවෘර්ති දෙපාර්තමේන්තව පවසයි. ඊයේ දිනයේ රෝගීන් වාර්තා වූයේ පහත පරිදිය.
පෑලියගොඩ කොවිඩ් -19 පොකුරේ ආශ්රිතයන් 418
බන්ධනාගාර කොවිඩ් -19 පොකුරෙන් 35
විදේශයන්හි සිට පැමිණි 7 ක්

 

…ගමගේ…

The post මෙරටින් කොවිඩ් මරණ195ක් සහ ආසාදිතයින් 42056ක්. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here