කොස්ගම පොලිස් වසම හුදකලා බවින් නිදහස් වේ

0
36

හුදකලා ප්‍රදේශයක් ලෙස නම් කරන ලද කොස්ගම පොලිස් වසම මේ මොහොතේ සිට හුදකලා බවින් නිදහස් කරන බව කොවිඩ් වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here