ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතා තරගාවලිය

0
6
2 ජනවාරි, 2021

වෛද්‍ය ලාල් ඒකනායක

(ක්‍රීඩා වෛද්‍ය ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ)

වේගවත්ම ක්‍රීඩකයා ඒෂාන් ක්‍රීඩිකාව අමාෂා

 

‘විනය, කැපවීම තිබේනම් ඕනෑම අභියෝගයක් ජයගැනීමට හැකිබව ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ දී රටක් වශයෙන් අපි ඔප්පු කළා. අපේ ක්‍රීඩකයන් කිසිම පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණයක් නොමැතිව තමයි කොවිඩ් වයිරසයට නිරාවරණය නොවී සිටියේ. ඔවුන් පුහුණුවීම් කළේ ප්‍රවේශමෙන්. ක්‍රීඩකයන් පවා එකිනෙකා සමීපත්වයක් පවත්වාගෙන නොයන්න උත්සුක වුණා. ඒ ගැන නිරන්තරයෙන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය ඔවුන්ට සිහිපත් කළා. අමාත්‍යවරයාගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය ලැබුණා. ශක්තිමත් පරිපාලන යාන්ත්‍රණයක් පවත්වාගෙන යන්න ක්‍රීඩා අමාත්‍යා‍ංශයටත්, මලල ක්‍රීඩා සංගමයටත් හැකිවුණා. ඒ නිසා කොවිඩ් මැද අති සාර්ථක, තරගකාරී තරගාවලියක් පවත්වා අවසන් කරන්න හැකිවීම අප ලද ජයග්‍රහණයක්.’

නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් හා නව තරගාවලි වාර්තාවක් සමඟින් ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාව පසුගිය අඟහරුවාදා (29) කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී අවසන් විය. හිමාෂා ඒෂාන් මෙවර වේගවත්ම ක්‍රීඩකයා වශයෙන් සම්මාන ලබද්දී වේගවත්ම ක්‍රීඩිකාව බවට පත්වූයේ අමාෂා ද සිල්වා ය.

ශ්‍රී ලංකා ජාතික මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවයේ පිරිමි හා කාන්තා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් අතර මුල් ස්ථාන දක්ෂතා බෙදී ගිය ආකාරය පහත පරිදි වේ.

 

පිරිමි

මී.5000

1.ආර්.එම්.එස්. පුෂ්පකුමාර (යුද හමුදාව) මි. 14.29.45, 2.ඒ.කේ. තරංග (ගුවන් හමුදාව) වි.14.36.39, 3. එස්.එම්.ඩී.එම්. සමරකෝන් (ගුවන් හමුදාව) 14.46.07

දුර පැනීම

1.එල්.ශ්‍රීසාන් ධනංජය (යුද හමුදාව) මී. 7.71, 2.කේ.කේ.එම්. කේ. කරුණාසේකර (යුද හමුදාව) මී.7.59, 3. ජේ.එච්.ජී. සම්පත් (යුද හමුදාව) මී. 7.58

යගුලිය

1.ඩබ්ලිව්.එස්.එම්. ප්‍රනාන්දු (යුද හමුදාව) මී. 16.12, 2. ආර්. සමිත ජයවර්ධන (යුද හමුදාව) මී. 15.07, 3. ඒ.එම්.එම්. පෙරේරා (ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය) මී. 14.07

හෙල්ල

1.ආර්.එම්.එස්. ජේ. රණසිංහ (යුද හමුදාව) මී. 76.10, 2. ආර්.පී.ඩබ්ලිව්.එල්. දයාරත්න (යුද හමුදාව) මී. 71.86, 3.රංජිත් නුවන් කුමාර (යුද හමුදාව) මී. 69.43

මී.200

1.කාලිංග කුමාරගේ (යුද හමුදාව) ත. 20.79, 2.ඒ.එස්.එම්.සෆාන් (යුද හමුදාව) ත. 21.41, 3. එස්.අරුණ දර්ශන (යුද හමුදාව) ත. 21.49

මී.3000 බාධක දිවීම

1.එච්.එම්.අයි.ඊ.යූ.බී. හේරත් (යුද හමුදාව) වි.9.00.22, 2.ආර්.එම්.එස්. පුෂ්පකුමාර (යුද හමුදාව) වි.9.08.49, ඒ.බී.එන්.අල්විස් (යුද හමුදාව) වි.9.19.59

මීටර් 800

1.ජී.ආර්. චතුරංග (යුද හමුදාව) වි. 1.49.82, 2.ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී. කුමාර (යුද හමුදාව) වි.1.53.34, 3. එල්.එස්.ඩී. මධුරංග (යුද හමුදාව) වි.1.53.58

කව පෙත්ත

1.ඉසෙඩ්.ටී.එම්. ආෂික් (යුද හමුදාව) මී.44.78, එස්.එම්.ඒ.එම්.පි. සපරමාදු (යුද හමුදාව) මී.43.59, 3. එච්.එම්.පී.ඒ.ඩී.ඒ. රත්නායක (ගුවන් හමුදාව) මී,43.47

මී.110 කඩුලු

1.ආර්.ආර්.ඩී. රණතුංග (යුද හමුදාව) ත.14.33, 2.ඒ.ජී. අනුරුද්ධ ශ්‍රීමාල් (මහනුවර දිස්ත්‍රික්) ත.14.44, 3. අයි.ජී.ජේ.අයි. ලක්විජය (ශ්‍රී ලංකා පාසල්) ත. 14.63

මී.10000

1.ඒ.කේ.තරංග (ගුවන් හමුදාව) වි.30.42.15, 2.කේ.ෂන්මුගසේවරන් (යුද හමුදාව) වි. 31.07.53, 3.එච්.ඩී.එස්.ඩී. ගුණසේකර (යුද හමුදාව) වි.31.16.67

රිටි පැනීම

1.එච්එස්.ඊ. ජනිත් (යුද හමුදාව) මී.4.70, 2.එච්.ඩී.ජී.එස්. ජයනාත් (යුද හමුදාව) ,3. ආර්.පී. මුරුගයා (යුද හමුදාව) වී.4.30

උස පැනීම

1.කේ.සී.එල්.මෙන්ඩිස් (යුද හමුදාව) මී.2.10, 2.පී.සංජු තාරුක (ශ්‍රී ලංකා පාසල්) 2.05, 3. එස්.රොෂෙන් (ශ්‍රී ලංකා පාසල්) මී.2.00

මි.100

1.හිමාෂ ඒෂාන් (යුද හමුදාව) ත. 10.27, 2. බී.ඩී. චානුක සංදීප (යුද හමුදාව) ත.10.49, 3. විනෝජ් සුරංජය ද සිල්වා (යුද හමුදාව) ත. 10.50

මී.400 කඩුලු

1.ඒ.එල්.ඒ.ටී රත්නසේන (යුද හමුදාව) ත. 52.09, 2. ජේ.එල්. ප්‍රසන්නජිත් (යුද හමුදාව) ත. 53.22, 3. ඒ.එල්.ඒ. රත්නසේත (ගුවන් හමුදාව) ත 53.23

තුන්පිම්ම

1.අයි.ඩී.එස්.එස්. ජයසිංහ (යුද) මි.16.32, 2. එල්.එස්. ධනංජය (යුද) මී.16.12, 3. ටී.ජී.වී. සඳරුවන් (පාසල්) මී.15.84

මී.1500

1.ඩබ්ලිව්. සමන් කුමාර ප්‍රනාන්දු (යුද) වි.3.47.86, 2.ආර්.ඒ.ඩී. හේමන්ත කුමාර (පොලීසිය) වි.3.49.02, 3. ටී.යූ.අයි. දර්ශන ලංකා (යුද) වි.3.50.84

මිටිය විසිකිරීම

1.එම්.ආර්. සිසිර කුමාර (යුද) මී.50.73, 2. එච්.එම්.ඒ සංජය බණ්ඩාර (යුද) මී.49.59, 3.කේ.කේ.ඩී.එම්. ධර්මසේන (යුද) වී.44.51

මී.400

1.කාලිංග කුමාරගේ (යුද) ත. 46.25, 2. ආර්.එම්. ආර්. එන්. රාජකරුණා (යුද) ත. 47.02, 3.එස්.අරුණ දර්ශන (යුද) ත. 47.04

දස ප්‍රයාම

1.අජිත් කුමාර කරුණාතිලක (යුද) 7059, 2. ජී.එෆ්. සී. රන්දිකා ගමගේ (යුද) 6316, 3.එම්.අයි.එම්. අසාන් (යුද) 6096

 

 

කාන්තා

මී. 3000 බාධක දිවීම

1.යූ.කේ.එන්. රත්නායක (ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව) වි.10.15.86, 2.එච්.කේ.අයි.ටී. උදය කුමාරි (යුද හමුදාව) වි.11.13.35, 3.ඩබ්ලිව්.එච්.එන්. කුමාරි (නාවික හමුදාව) වි.11.36.02

දුර පැනීම

1.එස්.එල්. සාරංගි සිල්වා (යුද හමුදාව) මී. 6.33(නව තරගාවලි වාර්තාවක්), 2.අංජානි පුල්වංශ මී.6.06, 3.ඊ.එම්.එස්. උපේෂා (ශ්‍රී ලංකා විශ්ව විද්‍යාල) මී.5.63

මීටර් 200

1.නදීශා රාමනායක (යුද හමුදාව) ත. 24.15, 2. ෆාතිමා ෂාෆියා යාමික් (යුද හමුදාව) ත. 24.30, ඩබ්ලිව්.එස්. එච්. ප්‍රනාන්දු (නාවික හමුදාව) ත. 24.83

මී.5000

1.ඒ.එන්.එල්.ආරියදාස (ගුවන් හමුදාව) වි. 17.13.24, 2.කේ.එම්. මාලින්ද (ගුවන් හමුදාව) වි.17.39.12, 3. ඒ.එස්.එන්. බණ්ඩාර (යුද හමුදාව) වි. 18.24.08

රිටි පැනීම

1.කේ.එල්.එස්.කේ. පෙරේරා (යුද හමුදාව) මී.3.56 (නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවකි), කේ.ඒ.කේ.සී. කොඩිතුවක්කු ( ගුවන් හමුදාව) මී. 3.10, එස්.ඩී. රණසිංහ (ගුවන් හමුදාව) මී. 3.00

කව පෙත්ත

1.පී.ඒ.අයි.එම්.පී. පෙරේරා (නාවික හමුදාව) මී. 38.69, 2. සොනාලි වීරසේකර (ගුවන් හමුදාව) මී. 38.28, 3.එච්.ඒ.එම්. දිල්රුක්ෂි (යුද හමුදාව) මී. 37.41

මීටර් 800

කෞෂල්‍යා කුමාරසිංහ (යුද හමුදාව) වි.2.02.80, නිමාලි ලියනාරච්චි (ගුවන් හමුදාව) වි. 2.03.20, ගයන්තිකා අබේරත්න (නාවික හමුදාව) වි. 2.03.53

උස පැනීම

1.එස්.එම්.එම්. මධුෂානි (ගුවන් හමුදාව) මී.1.60, 2. එස්.බි.ඩබ්ලිව්.එස්.ඒ.ඩබ්ලිව්.එම්.එස්එම්. සූරියම් (ගුවන් හමුදාව) මී.1.55, 3.රන්දි කුරේ (ශ්‍රී ලංකාපාසල්) මී.1.55

මී.100 කඩුලු

1.ආර්ඒ.අයි.එස්. රාජසිංහ (යුද හමුදාව) ත. 13.85, 2. ඩබ්ලිව්.වී.එල්. සුගන්ධි (යුද හමුදාව) ත.13.89, ඩබ්ලිව්.ඒ. සෙනුරි අනුත්තරා (ශ්‍රී ලංකා පාසල්) ත. 14.60

සත් ප්‍රයාම

1.එස්.බී.එස්. ලක්ෂ්මි දිසානායක (මහනුවර දිස්ත්‍රික්) 3526, 2.එච්.පී.ඩී.එච්. මධුවන්ති (ගුවන් හමුදාව) 2800, 3.එච්.එච්.අයි.බී. බණ්ඩාර (ගුවන් හමුදාව) 1666

තුන්පිම්ම

1.බී.එම්.එච්.පී. බාලසූරිය (යුද හමුදාව) මී.13.07, ඩී.ජී. රෂ්මි නිරෝධා (යුද හමුදාව) මී.12.63, 3.කේ.ඒ.ටී. ලක්ෂාන් (ගුවන් හමුදාව) මී.12.06

යගුලිය

1.ඩබ්ලිව්.ටී.කේ. ප්‍රනාන්දු (ගුවන් හමුදාව) මී.14.10, 2. එම්.එන්.ඩී. මුතුනායක (නාවික හමුදාව) මී.12.70, 3. පී.ඒ ප්‍රියංගිකා කුමාරි (පොලීසිය) මී.11.53

හෙල්ල

1.නදීකා ලක්මාලි (යුද හමුදාව) මී.53.97, 2.එච්.එල්.එන්.ඩී.ලේකම්ගේ (යුද හමුදාව) මී.48.99, 3. එච්.පී.ඩී.එච්. මධුවන්ති (ගුවන් හමුදාව) මී.45.80

මී.100

1.ඩී.ටී.අමාෂා ද සිල්වා (යුද හමුදාව) ත. 11.55, 2.ආර්.එම්. රුමේෂිකා රත්නායක (කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්) ත.11.88, ෆාතිමා ෂාෆියා යාමික් (යුද හමුදාව)ත. 12.05

මී.400 කඩුලු

1.ජී.ඒ.එස්. දුලානි (යුද හමුදාව) වි.1.02.90, 2.ටී.ජී.එන්.ඩී. වික්‍රමසිංහ (යුද හමුදාව) වි.1.03.22, 3. ඒ.පී.එම්. සුභානි අබේරත්න (යුද හමුදාව) වි. 1.07.22

මී.10000

1.එච්.එම්.එන්. නන්දසේන (යුද) වි.35.21.11, 2.කේ.එම්. මලින්දා (ගුවන්) වි.36.23.94, 3.ඒ.එන්.එල්.ආරියදාස (ගුවන්) වි.36.32.75

මිටිය විසිකිරීම

1.එච්.ඒ.ඒ.ලක්ෂිකා (ගුවන්) මි.43.02, 2.ඒ.ඩබ්ලිව්.ඒ.එස්.එම්. අමරසිංහ (යුද) මී.42.25, 3.එල්.බී. වීරංග තිසරණී (විශ්ව විද්‍යාල) මී.37.42

මී.1500

1.ගයන්තිකා අබේරත්න (නාවික) වි.4.17.58, 2.යූ.කේ.එන්. රත්නායක (යුද) වි.4.21.28, 3.නිමාලි ලියනාරච්චි (ගුවන්) වි.4.28.13

මී.400

1.නදීෂා රාමනායක (යුද) ත.53.47, 2.කේ.ජී.ඩී.එම්.එස්. කුමාරසිංහ (යුද) ත.53.81, 3. රොමේෂි ඉෂාරා (පාසල්) ත. 57.45

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here