පොත් කැටයක් කියවීමට

0
පොත් කැටයක් කියවීමට

ඔක්තෝබර් මාසය හඳුන්වනුයේ සාහිත්‍ය මාසයට සමගාමීව කියවීමේ මාසය යනුවෙනි. පාසල් ළමුන්ට මෙන්ම වැඩිහිටියන්ට ද කියවීමේ ඇති වැදගත්කම හා ඉන් ඇති වන ප්‍රයෝජන ගැන අමුතුවෙන් කිවයුතු නොවේ. සියලු දෙනාම කියවීම සඳහා නැඹුරු විය යුතු අතර, ඒ සඳහා සියලු අයගේ කැපවීම ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය වනු ඇත.

සෑම නිවසකම පොත් කැටයක් පරිහරණය කිරීම සඳහා අප විසින් මහජනතාව තවදුරටත් උනන්දු කළ යුතු කාලය එළඹ ඇත. මෙම මුදල් එකතු කරන කැටය මැටි, ප්ලාස්ටික් හෝ වෙනත් අයුරකින් පිළියෙළ කර ගත් එකක් වූවාට කම් නැත. මෙයට පොත් කැටය යයි කියන්නේ එකතුවන මුදල පොත් මිලදී ගැනීම සඳහාම පාවිච්චි කරනු ලබන හෙයිනි. මෙම පොත් කැටය මඟින් වර්ෂයේ ඔක්තෝබර් මස සිට එළඹෙන වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මස අග දක්වා පුරා වසරක් මුදල් එකතු කිරීම කළ හැක.

මෙම පොත් කැටයට මුදල් එකතු කිරීමේ ක්‍රම කිහිපයක්ම ඇත. සිසුන්ට නම් තම පාසල් කටයුතු සඳහා ලැබෙන මුදලින් ඉතිරිය, බස් ගාස්තු, උපකාරක පන්ති මුදල්, අතුරුපස සඳහා ලැබෙන මුදලින් වන ඉතිරිය සහ වැඩිහිටියන්ගෙන් යම් යම් අවස්ථාවල දී ලැබෙන මුදල් එදිනෙදා මෙම කැටයට දැමීමට සිසුන් උනන්දු කළ යුතුය. මෙහි ඇති වැදගත්කම පහදා දීමට කටයුතු කිරීම මව්පියන්ගේ වගකීමකි. මාපියන්ට ද මෙම කැටය සඳහා මුදල් ඉතිරි කිරීමට දායක විය හැක. තමන්ගේ දෛනික ‍‍හෝ මාසික වැටුප ලබන දිනට, විශ්‍රාම වැටුප ලබා ගන්නා දිනට, එසේම වෙළෙඳපොළට ගොස් පැමිණි විට වන ඉතිරිය යනාදිය මඟින් මව්පියන්ට ද මෙම කාර්යය සඳහා දායක විය හැකිය. වසර අවසානයේ කැටයේ එකතු වී ඇති මුදලින් තමන්ට අවශ්‍ය පොත්පත් මිලදී ගත හැකි අතර, එය ගෘහස්ථ පුස්තකාලයේ පරිහරණය සඳහා යෙදවිය හැක.

සාහිත්‍ය මාසය තුළ ප්‍රබුද්ධ ගත්කරුවන් මගින් විවිධ ක්ෂේත්‍රවලට අදාළව නිකුත් වන පොත්පත් ප්‍රමාණය සුළු පටු නොවන අතර, එම පොත්පත්වල ඇති අන්තර්ගතයේ වැදගත්කම හා වටිනාකම අති විශාලය. එහෙත් සෑම පුරවැසියකුටම එම ‍පොත් මිලදී ගැනීමට හැකියාවක්, වත්කමක් නොවනු ඇත. එය එසේ වුවද වසරක් පුරා ඇඟට නොදැනී පොත් කැටයේ එකතු වන මුදලින් තමන්ට අවශ්‍ය වන පාසල් විෂය අධ්‍යාපන පොත් හා වෙනත් අවශ්‍ය පොත් මිලදී ගැනීමට ඉහත පරිදි කටයුතු කිරීමට හැකි වනු ඇත.

එම්.ඒ. ජයවීර 
අම්බලන්ගොඩ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here