වී විකුණා කොමිස් ගැසූ වී මණ්ඩලයේ ප්‍රා. කළමනාකරු අත්අඩංගුවට

0
39

වී මෙට්‍රික් ටොන් 30,000ක් විකුණුම් ක්‍රියාවලියේදී කිලෝවකින් රුපියල් තුන බැගින් කොමිස් මුදලක් ලබා ගනිමින් මහා පරිමාණයේ වංචාවක් සිදු කිරීමට සූදානම් වෙමින් සිටි පුද්ගලයකු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් උපාය දූතයකු මාර්ගයෙන් කිලිනොච්චියේදී කොටු කර ගැනීමට ඊයේ (31) සමත්ව තිබේ.

වී අලෙවි මණ්ඩලයේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරුවකු වන මේ තැනැත්තාගෙන් එක්තරා ව්‍යාපාරිකයකු වී කිලෝවට රුපියල් 3ක කොමිස් මිල දී වී කිලෝ ලක්ෂ 12ක් ලබා ගෙන ඇති අතර මේ සම්බන්ධයෙන් ව්‍යාපාරිකයා කෘෂිකර්ම ඇමැතිවරයා වෙත පැමිණිලි කිරීමට ද පියවර ගෙන තිබේ.

ඉතිරි වී ප්‍රමාණය මිලදී ගැනීමටද තමන්ගෙන් කොමිස් ඉල්ලා සිටින බව එම ව්‍යාපාරික මහතා ඇමැතිවරයාට දන්වා තිබුණු අතර ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වුණු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඊයේ (31) කිළිනොච්චියේදී අල්ලස් මුදල්ද සමඟින් අදාළ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු අත්අඩංගුවට ගැනීමට කටයුතු කර තිබේ.

වී අලෙවි මණ්ඩලයේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරුවකුට වී මෙට්‍රික් ටොන් 30,000ක උපරිමයක් බෙදා හැරිය හැකිය. ඒ අනුව මේ පුද්ගලයා මේ උපරිමය සඳහා රුපියල් තුනක කොමිස් මිලද ලබා ගැනීමට වංචනිකව කටයුතු කර තිබේ.

පසුගිය රජය සමයේදී බිලියන ගණනක් රජයට අහිමි කරමින් සත්ත්ව ආහාරවලට බව පවසමින් වී අලෙවි මණ්ඩලයේ මහා පරිමාණ වංචාවන් සිදු වී තිබුණු අතර ඊට සම්බන්ධ වූ නිලධාරීන් දැනටත් වංචාවන්වල නිරත වන බවත් මේ නිලධාරියාද එවැනිම පුද්ගලයකු බවත් විමර්ශනවලින් සොයාගෙන තිබේ.

මහ කන්නයේ වී මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ 03ක් වී අලෙවි මණ්ඩලය හරහා මිලට ගෙන හාල් මාෆියාවට එරෙහිව වී සංචිතයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා ගබඩා හිස් කිරීමේ කටයුතු වෙනුවෙන් රජය විසින් වී මෙට්‍රික් ටොන් 30,000ක් අලෙවි කිරීමට උපදෙස් ලබාදී තිබුණු අතර ඊට මුවා වෙමින් නාඩු කිලෝවකින් රුපියල් 3ක් සහ සම්බා කිලෝවකින් රුපියල් 10ක් ලෙස කොමිස් මුදල් ඉල්ලමින් සැකකරු වී අලෙවි කිරීමේ කටයුතුවල නිරත වී ඇත.

නදී මාණික්කගේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here