2020දී ලක්ෂ 1,600ක තහනම් මත්ද්‍රව්‍ය අල්ලයි

0
43

ගෙවී ගිය වසරේ ජනවාරි මස 01 දා සිට නොවැම්බර් මස 30 දා දක්වා ගත වූ මාස 11ක කාලය තුළ රුපියල් ලක්ෂ 1,600කට අධික වටිනාකමකින් යුතු නීතිවිරෝධී මත්පැන් සහ තහනම් මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමට ශ්‍රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තු සංඛ්‍යා ලේඛනයන්ට අනුව මෙලෙස කළ වැටලීම් මගින් නීතිවිරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්වලට සම්බන්ධ වැරදිකරුවන් 35,751ක් අත්අඩංගුවට ගත් බවත් ඊට කාන්තාවන් 3,605ක් ඇතුළත්ව සිටීම විශේෂත්වයකි.

මෙලෙස වැටලීම් මගින් අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් රුපියල් ලක්ෂ 1,370ක දඩ මුදල් අය කර ගැනීමට දෙපාර්තමේන්තුවට හැකියාව ලැබී ඇතැයිද එම සංඛ්‍යා ලේඛනයන්හි දැක්වේ.

එහිදී සුරාබදු ආඥා පනත යටතේ වැටලීම් 28,854 සහ වස, විස, අබිං හා අන්තරාය කර ඖෂධ පිළිබඳ ආඥා පනත හා මාදක මනෝවර්තක පිළිබඳ සම්මුති පනත යටතේ වැටලීම් 4,858ක් කර තිබේ. මේ වැටලීම් අතුරින් පුද්ගලයන් 16,433ක් නීති විරෝධී ලෙස නිෂ්පාදිත ස්ප්‍රිතු සන්තකය තබා ගැනීම, ප්‍රවාහනය සහ විකිණීමේ වරදට අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර නීති විරෝධී රා සන්තකය තබා ගැනීම, ප්‍රවාහනය සහ විකිණීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් 5,888ක්, නීති විරෝධී ලෙස මත්පැන් නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් 1,944ක්, නීති විරෝධී ලෙස රජයේ අරක්කු ජාවාරම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් 1,928ක්, නීති විරෝධී ලෙස විදේශ මත්පැන් සන්තකයේ තබාගැනීම, ප්‍රවාහනය සහ විකිණීම පිළිබඳ පුද්ගලයන් 1,581ක් සහ නීතිවිරෝධී ලෙස ගංජා, හෙරොයින් සහ කොකේන් ජාවාරමේ නිරතවීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් 3,631 දෙදෙනකුට එරෙහිව මෙලෙස නඩු පවරා ඇතැයිද එම වාර්තාවන්හි සඳහන්ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here