තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදකලා කෙරේ

0
57
කාත්තන්කුඩි පොලිස් වසම සහ කල්මුණේ ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිළධාරී වසම් කිහිපයක් මේ මොහොතේ සිට හුදකලා කරන බව කොවිඩ් වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරයි
 
ඒ අනුව කල්මුණේ ප්‍රදේශයේ පහත ග්‍රාම නිළධාරී වසම් හුදකලා කරනු ඇත
 
 • කල්මුණේ 1
 • කල්මුණේ1C
 • කල්මුණේ 1E
 • කල්මුණේ 2
 • කල්මුණේ 2A
 • කල්මුණේ 2B
 • කල්මුණේ 3
 • කල්මුණේ 3A
 • කල්මුණේ කුඩි 1
 • කල්මුණේ කුඩි 2
 • කල්මුණේ කුඩි 3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here