දෙරණෙ ‘පොදු’ ටෙලිනාට්‍යය ලෙඩක් දාගනී!

0
44

දෙරණ නාළිකාව මගින් විකාශය කරන ‘පොදු’ ටෙලිනාට්‍ය තුළ දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර ආදිය ප්‍රවර්ධනය කරන ආකාරයේ වෙළද දැන්වීමී සහ ජවනිකා ඇතුළත් බවට මහජනතාවගෙන් විශාල ලෙස පැමිණිලි ලැබී ඇති බවටත්, එය 2006 අංක 27 දරණ දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර පනත උල්ලංඝනය කිරීමක් බවටත් සදහන් කරමින් දුම්කොළ හා මධ්‍යසාර පිළිබද ජාතික අධිකාරිය විසින් දෙරණ මාධ්‍ය ආයතනයේ සභාපතිවරයා වෙත ලිපියක් යවා ඇත.

මේ පිළිබද ජනතා පැමිණිලි ඉදිරිපත් වීමෙන් පසු අධිකාරිය ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් කළ බව පෙන්වා දෙන අධිකාරිය එහිදී අදාළ තොරතුරු තහවුරු වූ බවත් සිය ලිපිය මගින් දැනුම් දී ඇත.

ඒ අනුව වහාම එම දැන්වීම් සහ ජවනිකා වහාම අදාළ නාට්‍යයෙන් ඉවත් කර ගන්නා ලෙසත්, එවැනි කිසිදු දැන්වීමක් මින් ඉදිරියට විකාශය නොකරන ලෙසත් අධිකාරිය දෙරණ මාධ්‍ය ආයතනය වෙත දැනුම් දී තිබේ.

එමෙන්ම ඒ සම්බන්ධයෙන් නීතිමය පියවර ගැනීමට පියවර ගන්නා බවත් අදාළ ලිපියේ සදහන් වේ.

මෙහි පිටපත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය, ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය, පොලිස්පතිවරයාට සහ මරදාන පොලිසිය වෙත යොමු කිරීමටද දුම්කොළ සහ මධ්‍යසාර පිළිබද ජාතික අධිකාරිය පියවර ගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here