ලොව පුරා රටවල් 2021 නව වසර පිළිගත් හැටි

0
11

ලොවපුරා රටවල් 2021 නව වසර පිළිගැනීමට ගිනිකෙළි සංදර්ශන පැවැත්වූහ, එහෙත් සෙනඟ රැස්වීමට අවසර දුන්නේ එවැනි ස්ථාන කීපයක දී පමණි. ලොව මුලින්ම අලුත් අවුරුද්ද ලබන රටවලින් එකක් වන නවසීලන්තයේ කොවිඩ්-19 වැළැක්වීමේ අරමුණ ඇතිව දේශසීමා වසා දැමීමට සහ දැඩි අගුළු දැමීම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර තිබිණි. එසේ වුවත් නව අවුරුදු සැමරුම් කටයුතු සැලසුම් කර තිබූ පරිදිම සුපුරුදු පරිදි සිදු කෙරිණි.

සිඩ්නි ගිනිකෙළි සංදර්ශන සුපුරුදු පරිදිම සිදු කෙරිණි. එහෙත් එය දැක බලාගෙන රස විඳීමට ජනතාවට නගරයේ වරායට රැස්වීමට අවස්ථාව උදාකර දී තිබුණේ නැත.

කොවිඩ් -19 වසංගතයේ නව ප්‍රභේදය සමඟ පොරබදන ඇතැම් රටවල් ද ඇතුළු ලොවපුරා රටවල්වල අලුත් අවුරුද්ද සැමරීමේ උත්සව කටයුතු සීමා කිරීම් පැවැත්විණි. ලොවපුරා විවිධ රටවල්වල අලුත් අවුරුදු සැමැරූ ආකාරය යි මේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here