සැෂේ පැකට් තහනම මාස 3කට කල් යයි

0
13

ෂැම්පු සහ එවැනි නිෂ්පාදන ද්‍රව්‍ය ඇසුරුම් කෙරෙන සැෂේ පැකට් ඊයේ (01) සිට තහනම් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබුණද නිෂ්පාදකයන්ට විකල්ප ක්‍රම සොයා ගැනීම සඳහා මාස තුනක සහන කාලයක් දීමට පරිසර අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

සැෂේ පැකට්ටුවල ඇසුරුම් කර වෙළෙඳපොළට නිකුත් කෙරෙන ඖෂධ නොවන සියලු නිෂ්පාදන තහනම් කිරීමට පරිසර අමාත්‍යාංශය විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් යොමු කළ අතර ඊට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් සංශෝධන කිහිපයක්ද එක් කර තිබේ.

ඒ අනුව නිෂ්පාදකයන් ඔවුන්ට සුදුසු විකල්ප ක්‍රම සොයා ගන්නා තෙක් මාස 3ක් පමණ තාවකාලිකව සහන කාලයක් හිමි වන අතර මේ තහනම අදියර කිහිපයක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය. මෙරට වසරකට රුපියල් කෝටි 96ක මුදලක් සැෂේ පැකට්වල අඩංගු ෂැම්පු, හෙයාර් ජෙල් හා හෙයාර් ඩයි සඳහා වැය කෙරේ. මේ භාවිත කරන ලද හිස් සැෂේ පැකට් සියල්ලම පරිසරයට මුදා හැරෙන නිසා ජලමුලාශ්‍ර, ගංගා ඇළදොළ මෙන්ම වැව් පොකුණු මෙන්ම දිය ඇලි ද බරපතළ පරිසර තර්ජනයකට ලක්ව තිබේ.

අප රටේ එක්තරා සමාගමක් විසින් මේ වන විටත් ෂැම්පු, හෙයාර් ඩයි මෙන්ම හෙයාර් ජෙල් ඇසුරුම් කිරීම සඳහා එම පැකට් බිලියන 05ක් ගෙන්වා ඇති බව පරිසර ඇමැතිවරයා පවසා ඇත.රටේ පරිසර සුරක්ෂිතතාව උදෙසා අවධානය දෙමින් පරිසර අමාත්‍යාංශය ඉදිරියේදී මේ තහනම බලාත්මක කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

එමෙන්ම වරක් පාවිච්චි කරන ඉවත ලන ප්ලාස්ටික් හා පොලිතින් තහනම් කිරීම සඳහා වන ගැසට් පත්‍රය වැඩි දුර උපදෙස් සඳහා මේ වන විට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කර තිබේ.

 

අමෝදා ජයමහ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here