2020/12/31 දිනත් කොවිඩ් මරණ 05ක් සහ ආසාදිතයින් 592ක්.

0
47

No photo description available.

No photo description available.

The post 2020/12/31 දිනත් කොවිඩ් මරණ 05ක් සහ ආසාදිතයින් 592ක්. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here