මෙරටින් වාර්තා වන කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 211ක් දක්වා ඉහලට….අදත් මරණ 03ක්.

0
56

No photo description available.

The post මෙරටින් වාර්තා වන කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 211ක් දක්වා ඉහලට….අදත් මරණ 03ක්. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here