මෝදි ගෝලීය නායකයන් අතුරින් ඉහළටම

0
16

 ඉන්දීය අගමැති මෝදි ගෝලීය නායකයන් අතුරින් ඉහළින්ම ශ්‍රේණි ගත කර ඇතැයි අමෙරිකානු සමාගමක පරීක්ෂණයක් අනුව යමින් භාරතීය ජනතා පක්ෂයේ සභාපති ජේ. පී නඩා සෙනසුරාදා (2) ප්‍රකාශ කළේය. පීටීඅයි ප්‍රවෘත්ති සේවය පවසන පරිදි මෝනිං කන්සල්ට් ප්‍රකාශ කරන්නේ සියයට 75ක් අගමැති මෝදිව අනුමත කරන අතර සියයට 20ක් ඔහුව ප්‍රතික්ෂේප කරයි. ඔහුව අනුමත කරන මධ්‍ය ප්‍රතිශතය සියයට 55කි. එය මේ සමීක්ෂණයට ලක් වූ ලෝක නායකයින් අතර කාටත් වඩා ඉහළ එකකි. “විවිධ කාරණා රැසක් මනාව කළමනාකරණය කිරීම සහ කොවිඩ් 19 වසංගතය පාලනය කිරීමට ගෙන යන ඵලදායී සටන හේතුවෙන් ඔහු වඩාත් ජනප්‍රියම ලෝක නායකයා බවට පත් වී ඇතැයි ඔහු වැඩි දුරටත් කියයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here