කොන්ත්‍රාත් හා අනියම් පදනම මත 2014 සිට සේවය කරන පිරිස් ස්ථීර කරන්නැයි උද්ඝෝෂණ

0
40

තාවකාලික, අනියම්, ආදේශක සහ කොන්ත්‍රාත් පදනම මත බඳවාගෙන ඇති සේවකයෝ තවමත් ස්ථිර කර ලෙන ඉල්ලා ගාල්ල මහ නගර සභාවේ සේවක පිරිසක් ඊයේ (04) පෙරවරුවේ ගාල්ල නගරයේදි උද්ඝෝෂණයක් සිදු කළහ.

උද්ඝෝෂණයට එක්වු සේවකයන් කියා සිටියේ 2014 වසරේ සිට තමන් සේවය කරන අතර තවමත් තමන්ගේ සේවය ස්ථිර කර නැති බවය. එනිසා 28/2016 රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍ර ලේඛය අනුව තම සේවය ස්ථිර කරන ලෙසද උද්ඝෝෂකයෝ ඉල්ලා සිටියහ.

එස් දීයගහගේ – දකුණු පළාත් සංචාරක

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here