තවත් කොවිඩ් මරණ 02ක්….සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 213ක් දක්වා ඉහලට.

0
26

No photo description available.

The post තවත් කොවිඩ් මරණ 02ක්….සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 213ක් දක්වා ඉහලට. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here