තවත් කොවිඩ් මරණ 02ක්…..සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 215ක්.

0
37

Image may contain: text

The post තවත් කොවිඩ් මරණ 02ක්…..සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 215ක්. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here