සම් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ ගැටලුවලට විසඳුම් දීමට උපදේශක කමිටුවක්

0
33

සම් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ කර්මාන්තකරුවන්ගේ ගැටළුවලට විසදුම් ලබාදීමට උපදේශක කමිටුවක් පත් කිරීමට කර්මාන්ත ඇමැති විමල් වීරවංශ මහතා එකඟ වී තිබේ.

අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ ගැටළු පිළිබද සාකච්ජා කිරීමේ අරමුණින් සම්, සම් භාණ්ඩ, සහ ලෙදර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදකයන්ගේ සහ අපනයනකරුවන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් සාකච්ජාවක් ඊයේ (04) කර්මාන්ත ඇමැතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්විණි.

කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රවලට අදාළව කර්මාන්තකරුවන්ගේ ගැටළු වලට විසඳුම් ලබා දීමත්, එම කර්මාන්ත සදහා සහය ලබාදෙමින් කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍ර නගා සිටුවීමත් අරමුණු කර ගනිමින් කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍ර 20ක් උදෙසා උපදේශක කමිටු පිහිටුවා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ සම්, සම් භාණ්ඩ, සහ ලෙදර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රය සදහාත් උපදේශක කමිටුවක් පිහිටුවා ගැනීමට මෙම සාකච්ජාව පැවැත්වූ බව ඇමැතිවරයා පැමිණ සිටි නිෂ්පාදකයන්ට දැනුම් දී තිබේ.

ඔවුන් නියෝජනය වන සියලු ක්ෂේත්‍රයන් ආවරණය වන පරිදි මෙම උපදේශක කමිටුව පත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

සම් පදම් කිරීම සදහා අවශ්‍ය පහසුකම් අවම වීම, ලෙදර් සහ සම් ආනයනය කිරීමේදී පැන නගින ගැටළු, හම පදම් කිරීමට අදාළ අමුද්‍රව්‍ය සදහා පනවා ඇති බදු, ලෙදර් ආනයනයේදී පනවා ඇති බදු ඇතුළු ක්ෂේත්‍රයට අදාළ ගැටළු පිළිබද මෙහිදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කර ඇති බව එම අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

එම ගැටළු විසදීම සදහා අවශ්‍ය යෝජනා ඇතුළත් කැබිනට් මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් සකසන ලෙස එහිදී ඇමැතිවරයා විසින් අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුන් බව ද අමාත්‍යංශය සඳහන් කරයි.

මෙම අවස්ථාවට කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ අතිරේක ලේකම් එස්.එල් නසීර්, අමාත්‍ය උපදේශක සුනිල් හෙට්ටිආරච්චි, ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ නිලධාරින්, ඇගළුම් පර්යේෂණ ආයතනයේ නිලධාරින් සහ සම්, සම් භාණ්ඩ, සහ ලෙදර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ කර්මාන්තකරුවන් පිරිසක් ද එක්ව ඇත.

පහන් විජේසේකර

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here