කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල සැපයුම අඩු පීඩනය යටතේ

0
27
අඹතලේ සිට මාලිගාකන්ද දක්වා වූ ජල නළයක සිදුකෙරෙන හදිසි අලුත්වැඩියාවක් හේතුවෙන් අද(05) දහවල් සිට පැය 15ක් කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙන බව ජල සම්පාදන සහ ජලාප්‍රවාහන මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි.
 
ඒ අනුව කොළඹ 01, 02, සහ 03 යන ප්‍රදේශ සඳහා හෙට(06) පස්වරු 03:00  අඩු පීඩනයක් යටතේ ය ජල සැපයුම සිදුකරයි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here