තවත් කොවිඩ් මරණ 02ක්…..සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 217ක්.

0
29

No photo description available.

The post තවත් කොවිඩ් මරණ 02ක්…..සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 217ක්. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here