ජී.ඇල්. පස්සට යයි.

0
25

පාසල්වල ඉගැන්වීමේ කටයුතු සඳහා ගුවන් හමුදාව යොදවා ගැනීමට ආණ්ඩුව ගෙන තිබූ තීරණයට සමාජ මාධ්‍ය ජාලා, වෘත්තීය සමිති සහ සිවිල් සංවිධාන දැක්වූ විරෝධය හමුවේ එම තීරණය හකුලාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

“පාසල්වල ඉගැන්වීම සඳහා ගුවන් හමුදා නිලධාරීන්, ගුරුවරුන් ලෙස බඳවා ගැනීමට දැනට අනුමැතියක් ලබාදී නැතැයි අධ්‍යාපන ඇමති මහචාර්ය ජී.එල් පීරිස්  පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ (05) ප්‍රකාශ කළේය” යනුවෙන් ආණ්ඩුවේ තීරණය වෙනස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ පුවත්පතක්  වාර්තා කර තිබේ.

The post ජී.ඇල්. පස්සට යයි. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here