තවත් කොවිඩ් මරණ 02ක්. සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 219ක්.

0
30

No photo description available.

The post තවත් කොවිඩ් මරණ 02ක්. සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 219ක්. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here