කිලිනොච්චි-වවුනියා ක්‍රීඩා සංකීර්ණ පිළිබඳ ක්‍රීඩා ඇමැති වාර්තාවක් කැඳවයි

0
13
Author(s): 
ප්‍රින්ස් ගුණසේකර

ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදි කොට තවමත් ජනතා අයිතියට පත් නොවූ කිලිනොච්චි හා වවුනියා ක්‍රීඩා සංකීර්ණවල වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉක්මණින් දෙන ලෙස ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු ඇමැති නාමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවට නියෝගයක් නිකුත් කරයි. ඒ අනුව ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නීතිඥ අමල් එදිරිසූරිය මහතා විසින් සහකාර ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ තිලක් අල්පොන්සු මහතාට මේ වගකීම පවරා ඇත.

රුපියල් මිලියන 475ක වියදමක් ඇස්තමේන්තු කොට ඇති කිලිනොච්චි නගර මධ්‍යයේ ඉදි වෙමින් පවතින උතුරු පළාත් ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ බොහෝ කටයුතු අවසන් වී ඇතත් ක්‍රීඩා පිටිය නියමිත ප්‍රමිතියෙන් තොර බවට විවිධ අවස්ථාවලදී වාර්තා විය. වසර 2012දී කිලිනොච්චි ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ මූලික කටයුතු ආරම්භ කෙරුණු අතර, මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන වෙන්වීමේ ගැටලු මත එහි ඉදි කිරීම් අතරමඟ නැවැතී තිබිණි. එහෙත් රුපියල් මිලියන 324ක් පමණ වැය කොට මේ වන විට සැලකිය යුතු තත්ත්වයකින් වැඩ නිම වී ඇතත් ජනතා අයිතියට පත්කිරීම ප්‍රමාද වී තිබේ.

රුපියල් මිලියන 292ක වියදමක් ඇස්තමේන්තු කොට ඇති වවුනියා ක්‍රීඩා සංකීර්ණය ඉදි කිරීම උදෙසා මේ වන විට රුපියල් මිලියන 254ක් වැය කොට ඇතත් එය ද ජනතා අයිතියට පත්කිරීම ප්‍රමාද වී තිබෙන හෙයින් ප්‍රමාදයට හේතු සෙවීම ආරම්භ වී තිබේ. වසර 2016දී ආරම්භ වූ මේ වවුනියා ක්‍රීඩා සංකීර්ණය ඉදි කිරීම අවසන් අදියරේ පසුවන අතර, එහි ඉඩම් පිළිබඳ හෝ වෙනයම් ගැටලුවක් ඇත් ද යන්න සෙවීම සහකාර ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂවරයාට පවරා ඇත. මේ ක්‍රීඩා සංකීර්ණවල මීටර් 400ක ධාවන පථයක් සහිත අංග සම්පූර්ණ ක්‍රීඩා පිටියක්, මීටර් 50ක පිහිනුම් තටාකයක් හා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාර පහසුකම් ඇතුළු කාර්යාල පහසුකම් ද නිර්මාණය කිරීමට සැලසුම් කොට තිබිණි.

කොළඹින් පිට පළාත් ක්‍රීඩා සංවර්ධනය සැලසුම් සහගතව ඉදිරියට ගෙන යෑම ක්‍රීඩා ඇමැති නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ අරමුණ වී ඇති හෙයින් මේ ක්‍රීඩා සංකීර්ණ කඩිනමින් නිමා කිරීම අපේක්ෂාව වී ඇත. තිලක් අල්පොන්සු මහතා යටතේ ක්‍රීඩා සංගම් 36ක පාලනය තිබූ අතර, මේ නව වගකීම හේතුවෙන් ඒ මහතාගෙන් එම ක්‍රීඩා සංගම් පාලනය ඉවත් කොට ක්‍රීඩා සංගම් 71 පාලනය සහකාර ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ශීලා ද සේරම් මහත්මිය යටතට පත් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here