බෙල්ජියමෙන් මෙරටට ගෙන් වූ කෝටි 13.5 මත් පෙති රේගු භාරයට

0
36
බෙල්ජියමේ සිට මෙරටට එවූ, රු. කෝටි  13.5ක් වටිනා “එක්ස්ටසි” වර්ගයේ පෙති 18,000ක් මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේදී රේගු භාරය⁣ට ගෙන ඇත.
 
මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුව ට ලැබී තිබූ පාර්සල් කිහිපයක් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් කරතිබූ විමර්ශනයක දී, මෙම මත්පෙති තොගය හමුවී ඇත.
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here