මැතිවරණ කොමිසම් සභාවෙන් නිවේදනයක්

0
35
ඡන්ද හිමියෙකුට 2020 ඡන්දහිමි නාමලේඛනයේ ලියාපදිංචිය  පිළිබඳ  පරීක්ෂා කර බැලීම www.elctions.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිස පරීක්ෂා කළ හැකි බව මැතිවරණ කොමිසම් සභාව නිවේදනය කරයි
 
යම් තැනැත්තෙකුගේ නම එම ලේඛනයේ ලියාපදිංචි වීමට නිර්දේශ වී නොමැති නම් අදාළ තැනැත්තාගේ නම අදාළ ග්‍රාම නිළධාරීයා මගින් හෝ දුරකතන අංක වලට විමසීමෙන් ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයට ඇතුළත් කර හැකිය
 
කෙසේ වෙතත් මෙම විමසීම් සියල්ල ජනවාරි 19 ට පෙර සිදු කළ යුතුය
 
ඇමතිය යුතු දුරකතන අංක පහතින් දැක්වේ
0112860031
 
0112860032
0112860034
 
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here