විශ්‍රාම යෑම වයසේ අවශ්‍යතාව

  0
  6

  2021 අයවැය යෝජන මඟින් පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන් සඳහා විශ්‍රාම යාමේ වයස අවුරුදු 60 දක්වා දිගු කිරීමට යෝජනා කර ඇත. මෙම තත්ත්වය යටතේ එක් අතකින් සේවකයාට වැඩි අර්ථසාධක අරමුදලක් ලබාගැනීමට හැකියාව ඇති වුවද, අතිරේක ප්‍රශ්න කිහිපයකටම මෙමඟින් දොර විවෘත වනු ඇත.

  පෙර පරිදි විශ්‍රාම යාමේ වයසට ඔබ්බෙන් තවත් වසර පහක් සේවයේ රැඳී සිටීමෙන් වර්තමානයේ තරුණ, තරුණියන්ගේ රැකියා ප්‍රශ්නය ද තවත් උග්‍ර වන අතර විරැකියාවට වෙනත් විසඳුම් සෙවීමට සිදුවනු ඇත. මෙය බරපතළ තත්ත්වයකි.

  තවද සේවකයෙකුගේ වයස අවුරුදු 50 – 55 වන විට ඔවුනගේ නොවිසඳුන ප්‍රශ්න සමූහයක් ඇත. දරුවනගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු, දරුවනගේ විවාහ මංගල්‍ය කටයුතු, අලුතින් නිවසක් තනාගැනීම ආදිය ඇතුළු ප්‍රශ්න රාශියකට මුහුණදීමට ඔවුනට සිදුව ඇත. එවැනි සේවක සේවිකාවන් බලා සිටින්නේ තමන්ට ලැබෙන අර්ථසාධක අරමුදලින් ඉහත කී ප්‍රශ්නවලට පිළියම් සෙවීමටය. මෙම තත්ත්වය යටතේ එම ප්‍රශ්න නිරාකරණය කර ගැනීමට ඔවුනට නොහැකි වුවහොත් ඔවුන් තවත් පඹගාලක පැටලෙනු ඇත.

  පෙර තත්ත්වය මත විශ්‍රාම යාමේ වයස පිරිමි අවුරුදු 55ක් වූ අතර, ස්ත්‍රී පක්ෂයට අවුරුදු 50ක්ව පැවතින මෙම තත්ත්වය යටතේ නීතිගත තත්ත්වය වයස අනාගතයේදී අවුරුදු 60ක් වුවද, තමන්ගේ මනාපය පරිදි පෙර පරිදි වයස 50 – 55 අතර සහ වර්තමානයේ වයස අවුරුදු 60 දක්වා අතරතුර කාලයේදී විශ්‍රාම යාමට අවස්ථාව සලසා දුනහොත් එමඟින් ඔවුනගේ ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට එක් අවස්ථාවක් උදාවනු ඇත.

  එම්. ජී. ජයවීර 
  ඕකන්ද, අම්බලන්ගොඩ

   

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here