සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණාවරණ ගිවිසුම් අලුත්වෙයි

0
35
පාසල් සිසුන්ගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂණය වෙනුවෙන් ක්‍රියාවට නංවා ඇති සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණාවරණයෙහි ප්‍රතිලාභ ලබාදීම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සමග ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව එක්ව සිටී. ඒ අනුව අදාළ ආයතනය සමඟ  එකඟතා ගිවිසුම් අත්සන් තැබීම අධ්‍යාපන අමාත්‍ය  මහාචාර්ය  ජී.එල්. පීරිස් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය දා (04) අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේ දී  සිදුකෙරිණි.
 
 ප්‍රතිලාභ ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව 2020-05-31 සිට 2020-09-30 වන තෙක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සමඟ පැවති එකඟතා ගිවිසුම දීර්ඝ කරමින් 2020-10-01 සිට 2020-12-01 තෙක් පැවති එකඟතාව, ඒ අනුව  2020-12-02 සිට 2021-12-01 තෙක් බලපවත්වන පරිදි තවදුරටත් දීර්ඝ කර තිබේ.
 
 ඒ අනුව, 2020-05-30 දිනෙන් පසු සිදුවීම්වලට අදාළ සුරක්ෂා ප්‍රතිලාභ දීමනා ලබාගැනීම සඳහා  අදාළ අයදුම්පත් ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව වෙත යොමු කළ යුතුය.
 
මෙම රක්ෂණ හිමිකම් අයදුම්පත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කිරීමෙන් වළකින ලෙස දෙමව්පියන්, දූදරුවන් දැනුවත් කරන ලෙස කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල මගින් සියලු පරිවේණාධිපතිවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් දැනුවත් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය උපදෙස් ලබා දී තිබේ.
 
 ගිවිසුම් අලුත් කිරීමේ අවස්ථාවට ශ්‍රී  ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ සභාපති ජගත් වැල්ලවත්ත මහතා ඇතුළු නියෝජිත පිරිසක් සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ ශාඛාවේ කමනි ගුණරත්න මහත්මිය ඇතුළු ජ්‍යේෂ්ඨ නිලධාරීන් පිරිසක් එක්ව සිටියහ.
 
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here