හච් ප්‍රිමියර් සේවා වන් ගෝල් ෆේස් හිදී

0
22
9 ජනවාරි, 2021

 හච්, පසුගියදා ඔවුන්ගේ නවතම ප්‍රිමියර් සේවා මධ්‍යස්ථානය කොළඹ වන් ගෝල් ෆේස් හිදී විවෘත කරන ලදී. සංවර්ධනය වන කොළඹ නගරය තුළ ඇති ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ විශාලතම වෙළෙඳ සංකීර්ණය වන වන් ගෝල් ෆේස් මෝල් හි සිවුවන මහලේ මෙම සේවා මධ්‍යස්ථානය පිහිටා ඇත.

මෙම නවතම ප්‍රිමියර් සේවා මධ්‍යස්ථානය පසුගියදා උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කරන ලද අතර, එම අවස්ථාව සඳහා ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස යෝගලතාගිනි තිරුකුමාර්, හච් හි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී තිරුකුමාර් නඩරාසා සහ හච් කළමනාකාරීත්වය සහභාගී වූහ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here