ඊයේ දිනයෙත් කොවිඩ් මරණ 03ක් සහ ආසාදිතයින් 524ක්.

0
46

No photo description available.

No photo description available.

The post ඊයේ දිනයෙත් කොවිඩ් මරණ 03ක් සහ ආසාදිතයින් 524ක්. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here