තවත් කොවිඩ් මරණ 04ක් සහ ආසාදිතයින් 535ක්……තවමත් වෛරසය සමාජගත වී නැහැ.

0
39

No photo description available.

No photo description available.

The post තවත් කොවිඩ් මරණ 04ක් සහ ආසාදිතයින් 535ක්……තවමත් වෛරසය සමාජගත වී නැහැ. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here