අද දිනයතුල කොවිඩ් ආසාදිතයින් 536ක්….වෛරසය සමාජගතවී නැහැ.

0
46

No photo description available.

The post අද දිනයතුල කොවිඩ් ආසාදිතයින් 536ක්….වෛරසය සමාජගතවී නැහැ. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here