උදයංග වීරතුංග කොවිඩ් පළමු රැල්ලේදී ඇප දිය හැකි වැරදි සම්බන්ධයෙන් නිතීඥ සංගයමය කළ ඉල්ලීම අනුව නිදහස්වූ එකම මිනිහා…..පුබුදු.

0
43

මිග්යානා ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට පත්වී පසුගිය පළමු කොවිඩ් රැල්ලේදී බන්ධනාගාරවල ඉඩ පහසුකමු සපයා ගැනීම සදහා නීතිඥ සංගමය මගින් ඇප දිය හැකි වැරදි සම්බන්ධයෙන් ඇප ලබා දෙන ලෙස කළ ඉල්ලීමේදී නිදහස්වූ එකම මිනිහා උදයංග වීරතුංග බව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ අධ්‍යාපන ලේකම් පුබුදු ජයගොඩ පවසයි.

ලංකාවෙත් නැතිව රැසියාවෙත් නෑ කියමින් ඉන්ටපොල් එකට දන්වමින් අත්අඩංගුවට තැනීම සදහා සෙවූ පුද්ගයෙක් එකවරම මතු වී සංචාරක බුබුළුක් ගැන කතා කරමින් කොරෝනා නීතිය පවා උල්ලංගනය කරමින් කටයුතු කිරීම රට පිස්සන් කොටුවක් කරා ගෙන යාමක් බවත් ඔහුගේ බුබුල දැන් සබන් බුබුලක් බවට පත්ව ඇති බවත් පසුගියා මාධ්වේදීන් නැගූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු ලබා දෙමින්  පුබුදු ජයගොඩ පැවසීය.

මහාපරිමාණ වංචාවකට චූදිතයෙක් වූ පුද්ගලයෙක් සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය සදහා කියමින් ඇවිදිමින් සිටින බවත් ජත්‍යන්තර පොලීසිය පවා මැදිහත් වී සොයා නඩු පැවරූ පුද්ගලයෙක් එකවරම මෙසේ හැසිරීම රට විනාශය කරා ඇද දැමීමක් බවද එහදී ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

…ගමගේ…

The post උදයංග වීරතුංග කොවිඩ් පළමු රැල්ලේදී ඇප දිය හැකි වැරදි සම්බන්ධයෙන් නිතීඥ සංගයමය කළ ඉල්ලීම අනුව නිදහස්වූ එකම මිනිහා…..පුබුදු. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here