තවත් කොවිඩ් මරණ 03ක් සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 232ක් දක්වා ඉහලට.

0
45

No photo description available.

The post තවත් කොවිඩ් මරණ 03ක් සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 232ක් දක්වා ඉහලට. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here