බංග්ලාදේශය ඉන්දියාවෙන් කොවිඩ් එන්නත් ගනී

0
15

බංග්ලාදේශයේ ‍ඖෂධ පරිපාලන අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා එරට බෙක්සිම්කෝ ෆාමසූටිකල් සමාගමට ඉන්දියාවෙන් කොවිඩ් -19 එන්නත් ආනයනය කිරීමට සහ බෙදාහැරීමට අවසර ලබා දී තිබේ.

මෙහි පළමු අදියරට අයත් මාස 6ක කාලය ඇතුළත එක් මාසයකට එන්නත් මිලියන 5ක් බෙක්සිම්කෝ මඟින් මිල දී ගැනීමට නියමිතය. බෙක්සිම්කෝ ෆාමසූටිකල් මුල් කාලයේ රජයේ රෝහල් සඳහා අවශ්‍ය එන්නත් ආනයනය කරන බවත් ඉන් අනතුරුව රජය පිළිගත් පෞද්ගලික අංශයේ රෝහල්වලට එම එන්නත ආනයනය කිරීමට එම සමාගම කටයුතු කරනු ඇතැයි ඖෂධ පරිපාලන අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් එම්. ඩී. සලවුදීන් මාධ්‍ය වෙත පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here