අධික වර්ෂාවෙන් ජලාශ කිහිපයක වාන් දොරටු විවෘත කෙරේ

0
25
පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ජලයෙන් පිරී ඉතිරී  ඇති  තබ්බෝව, දැදුරුඔය සහ රාජාංගනය  ජලාශවල  වාන්දොරටු  විවෘතකර   වැඩිජලය   මුදාහැරීමට   කටයුතු කරඇති  බව පුත්තලම දිස්ත්‍රික්  ආපදාකළමණාකරණ  මධ්‍යස්ථානය පවසයි.
 
මේ අනුව තබ්බෝව  ජලාශයේ  වාන්දොරටු   04 ක් අඩි 01 ක් බැගින් විවෘත කර ඇති අතර, එම දොරටුවලින්   තත්පරයකට ජලය ඝණ අඩි  900 ක් බැගින් නරි ඔයට මුදාහැරේ. දැදුරුඔය ජලාශයේ  වාන් දොරටු 03 ක් අඩි 03 ක් බැගින් විවෘත කර ඇති අතර, එයින් තත්පරයකට  ජලය ඝණ අඩි  6200 ක් බැගින් දැදුරුඔයට  මුදාහැරේ.
 
එමෙන්ම  රාජාංගනය ජලාශයේ  ජල දොරවල්  12  ක්ද විවෘත කර ඇත. එයින්  ජල දොරවල්  02 ක්  අඩි 06 ක් බැගින්ද,තවත් ජල දොරවල්  06 ක් අඩි 04 ක් බැගින්ද,තවත් ජල දොරවල්  04 අඩි 02 ක් බැගින්ද   විවෘත කර ඇත. එම ජල දොරටුවලින් තත්පරයකට  ජලය  ඝණ අඩි  12250 ක් මුදාහැරේ.
 
එම තත්වය නිසා කළාඔයේ ජල මට්ටම සීඝ්‍ර ලෙස ඉහල ගොස් ඇත.කළාඔයේ ජල මට්ටම  මෙසේ ඉහල යාම නිසා පුත්තලම සිට එළුවන්කුලම හරහා මන්නාරම දක්වා  මාර්ගයේ ගමනා ගමනයට  බාධා එල්ලවි  ඇත. එළුවන්කුලම  ප්‍රෙද්ශයෙන්  කළාඔය ගලායන  සපත්තුපාලම  අසල  ස්ථාපනය කර ඇති  නාවික හමුදා කඳවුරද  මෙම තත්වය නිසා  එම ස්ථානයෙන්   ඉවත්කිරීමට  කටයුතු කර ඇති බවද  පුත්තලම  ආපදා කළමණාකරණ  මධ්‍යස්ථානය  පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here