කොරෝනා හැදුන රවුෆ් හකීම්ගේ ආශ‍්‍රිත මන්ත‍්‍රී ලයිස්තුව.

0
30
 1. ගයන්ත කරුණාතිලක
 2. තලතා අතුකෝරල
 3. එම්.ඒ. සුමන්තිරන්
 4. ශානක්‍ය රාසමාණික්‍යම්
 5. ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ල
 6. අශෝක අබේසිංහ
 7. එම්. රාධක‍්‍රිෂ්ණන්
 8. තිස්ස අත්තනායක
 9. කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල
 10. ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්
 11. කේ.එම්. නන්දසේන
 12. ෆයිසාල් කාසිම
 13. එම්.එම්. හරීස්
 14. එම්.එස්. තවුෆීක්
 15. නසීර් අහමඩ්

මීට අමතරව පාර්ලිමේන්තුවේ සියළු කාර්ය මණ්ඩලවලට කොරෝනා පරීක්ෂණ සිදුකිරීමට නියමිතව ඇත.

The post කොරෝනා හැදුන රවුෆ් හකීම්ගේ ආශ‍්‍රිත මන්ත‍්‍රී ලයිස්තුව. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here