තාවකාලිකව අවලංගු කළ දුම්රියන් හෙට සිට ධාවනයට

0
31
රටේ පවතින කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හමුවේ තාවකාලිකව ධාවනය නතර කර තිබූ දුහ්රිය ගමන්වාර හෙට(12) සිට නැවත ධාවනය සදහා එක් කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත. 
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here