පාපන්දු ව්‍යවස්ථාව වෙනස් නොවුණොත් නිලවරණ කතාව වසරේ හොඳම විහිලුවයි

0
34

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ ව්‍යවස්ථාව අන්තර්ජාතික පාපන්දු සම්මේලනයේ හා ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනයේ නීති රෙගුලාසි අනුව වෙනස් කිරීමට නොහැකි වුව හොත් ඉදිරියේදී පාපන්දු නිලවරණය පැවැත්වීමේ හැකියාව නොමැති බව වාර්තා වේ. අන්තර්ජාතික පාපන්දු සම්මේලනයේ හා ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනයේ නීති රෙගුලාසි අනුව වෙනස් කරන පාපන්දු ව්‍යවස්ථාව ක්‍රීඩා පනත අනුව මෙරට නීතියට ගැළපෙන අයුරින් සකස් කළ බවට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම ද අනිවාර්ය වේ.

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ නිලවරණය මේ වසරේ මැයි 31වැනි දිනට කලින් පැවැත්විය යුතු අතර, එයට පෙර පාපන්දු ව්‍යවස්ථාව නීත්‍යනුකූල ලෙස සම්පාදනය කොට ඒ අනුව නිලවරණය පැවැත්විය යුතු බව ලෝක පාපන්දු සම්මේලනය දැනුම්දී ඇත. එබැවින් අන්තර්ජාතික පාපන්දු සම්මේලනයේ හා ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනයේ නීති රෙගුලාසි අනුව සකස් කරගන්නා අවසන් ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත පාපන්දු විධායක සභාවට යොමුකොට විශේෂ මහා සභාවකින් අනුමතකොට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ. මෙම සියලු අදියර මැයි 31වැනි දිනට කලින් සිදු නොවුණ හොත් නියමිත පරිදි නිලවරණය පැවැත්වීමේ අවස්ථා අහිමි වී යනු ඇත. මෙයට වසර 4කට පමණ පෙර පැවැති පාපන්දු නිලවරණය ද නව ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත සම්මත කිරීමෙන් අනතුරුව සිදුකරන ලෙස අන්තර්ජාතික පාපන්දු සම්මේලනය දන්වා තිබූ අතර, එහිදී සාධාරණ කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලා තිබිණි. ඒ අනුව වසර 2017දී පැවැති නිලවරණයෙන් අනතුරුව පාපන්දු ව්‍යවස්ථාව සැකසීම ආරම්භ කෙරුණු අතර පසුගිය නොවැම්බර් මාසයේ අවසන් ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත අන්තර්ජාතික පාපන්දු සම්මේලන වෙත ඉදිරිපත් කොට ඇත.

පාපන්දු ව්‍යවස්ථාව සැකසීම උදෙසා අන්තර්ජාතික පාපන්දු සම්මේලනයේ හා ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනයේ නීති දෙපාර්තමේන්තුවල නිලධාරීන් මෙරටට පැමිණ පාපන්දු සම්මේලනයේ විධායක සභිකයන් හා පාපන්දු ලීග් ප්‍රධානීන් හමුවී අදහස් හුවමැරු කරගත්හ.

පාපන්දු ව්‍යවස්ථාව වෙනස් කිරීමේදී පාපන්දු විධායක සභාවේ සිදුවන වෙනස්වීම් හා පාපන්දු ලීග් ක්‍රියාත්මක වන අාකාරය පිළිබඳ දීර්ඝ පැහැදිලි කිරීමක් මෙම හමුවේදී සිදු කෙරුණු අතර එම නියෝජිත පිරිස ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේදී ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් සමග ද සාකච්ඡා කළහ.

ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කිරීමට යෑමේදී ප්‍රශ්න මතුව ඇති සියලු රටවලට අන්තර්ජාතික පාපන්දු සම්මේලනයේ හා ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනයේ නීති අංශවල නියෝජිතයන් පැමිණෙන අතර ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කළ යුතු නිශ්චිත කාල රාමු ප්‍රකාශයට පත්කරනු ඇත. එම කාල රාමු අනුව අදියරෙන් අදියර පාපන්දු ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කිරීම අනිවාර්ය වේ. යම් හෙයකින් එම කාල රාමු අනුව පාපන්දු ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කිරීමට නොහැකි වුවහොත් ක්‍රීඩාවේ දියුණුව උදෙසා විදෙස් රටවලින් පිරිනැමෙන ආධාර මුදල් ඇනහිටීමට ඉඩ ඇත.

ප්‍රින්ස් ගුණසේකර

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here