කටුනායක ගුවන්තොටුපළ කොව්ඩ් අවදානමට මුහුණ දිය හැකි පහසුකම්වලින් සමන්විතයි – රාජ්‍ය ඇමැති ඩී වී චානක

0
44

ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ කවුන්සිලය (Airports Council International)විසින් කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ කොව්ඩ් අවධානම මත ආරක්ෂිතව පවත්වාගෙන යා හැකි බවට පහසුකම්වලින් සමන්විත බවට තත්ත්ව සහතිකය ලබා දී ඇති බව ගුවන් සේවා හා ආයෝජන කලාප සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමැති ඩී වී චානක මහතා පැවසීය.

ලෝකයේ ජත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළවල් 1200 අතුරින් රටවල් 196ක් මෙවැනි සහතිකයක් හිමිකර තිබේ. ඒ අතරට ශ්‍රි ලංකාව පැමිණ තිබීම විශේසත්වයක් බවද රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ කවුන්සිලය ලෝක ගුවන්තොටුපළ බලධාරීන්ගේ ගෝලීය වෙළෙඳ නියෝජිතයෙකි.රජයන් සහ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සමඟ ගුවන්තොටුපළවල අවශ්‍යතා නියෝජනය කරයි, ගුවන්තොටුපළ සඳහා ප්‍රමිති, ප්‍රතිපත්ති සහ නිර්දේශිත භාවිතයන් සංවර්ධනය කරන අතර එය ලොව පුරා ප්‍රමිතීන් ඉහළ නැංවීම සඳහා තොරතුරු සහ පුහුණු අවස්ථා සපයයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here