තවත් කොවිඩ් මරණ 08ක්…..සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 240ක්.

0
35

No photo description available.

No photo description available.

The post තවත් කොවිඩ් මරණ 08ක්…..සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 240ක්. appeared first on Lanka News Column.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here