අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් මොනරාගලට කොවිඩ් ජංගම පරීක්ෂණ ඒකකයක්

0
30

 

කොවිඩ් 19 වසංගතයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව ගෙන යන වැඩපිළිවෙළට සහාය දක්වමින් මොණරාගල ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක කොවිඩ් වසංගතයට එරෙහි සටන වෙනුවෙන් ජංගම පරීක්ෂණ ඒකකයක් දීමට අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය පියවර ගෙන තිබේ.

මේ ජංගම ඒකකයෙන් පීසීආර් පරීක්ෂණ සිදු කෙරෙන අතර කොවිඩ් වසංගතයෙන් දැඩි ලෙස පීඩාවට ලක්ව තිබෙන මොනරාගල ප්‍රදේශයේ දිනකට පුද්ගලයන් 100 දෙනකුට අත්‍යවශ්‍ය වෛද්‍ය සේවාවන් සපයන බවද ශ්‍රී ලංකාවේ අමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය පවසයි.

සෘජු සම්බන්ධවීමකින් තොරව සුරක්ෂිත අන්දමින් නියැදි ගැනීමට මේ ජංගම ඒකකයෙන් පහසුකම් සැලසෙන අතර ඩෙංගු ඇතුළු වෙනත් බෝවන රෝග පරීක්ෂා කිරීමට ද අනාගතයේදී මෙය යොදා ගත හැකියි.

කොවිඩ් 19 පරීක්ෂා සහ අනෙකුත් සෞඛ්‍ය සේවාවන් ග්‍රාමීය ප්‍රජාවට ලබා ගත හැකි වීමෙන් මේ වසංගත තත්ත්වය තුළ උද්ගතවී ඇති ඇතැම් ගැඹුරු මානව හා ආර්ථික අහිමිවීම්වල බලපෑම අඩු කිරීමට එක්සත් ජනපදය සහාය දෙන බව ශ්‍රී ලංකාවේ අමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපතිනී ඇලයිනා බී. ටෙප්ලිට්ස් මහත්මිය පෙන්වා දුන්නාය.

එක්සත් ජනපද රජයේ සංවර්ධන ශාඛාව වන අත්නර්ජාතික සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජනපද නියෝජිතායතනයේ සමාජ ඒකාබද්ධතා සහ ප්‍රතිසන්ධාන ව්‍යාපෘතිය හරහා මේ පරිත්‍යාගයට අරමුදල් සපයා තිබෙන අතර එක්සත් ජනපද රජයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් 19 පැතිරීම අවම කිරීමට ආධාර වශයෙන් අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 6ක් දී තිබේ.

විද්‍යාගාර පද්ධති සූදානම් කිරීමට, සිදුවීම් සොයා ගැනීමට සහ සිද්ධි පාදක ආවේක්ෂණය සක්‍රීය කිරීමට, ප්‍රතිචාර දැක්වීම සහ සූදානම සඳහා තාක්ෂණික විශේෂඥයන්ට සහාය දීමට, අවදානම් සන්නිවේදනයට සහාය දීමට මෙන්ම ආසාදන වැළැක්වීම සහ පාලනය ආමන්ත්‍රණය කිරීමට මේ ආධාර මඟින් සහාය දෙයි.

 

මහින්ද අලුත්ගෙදර

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here