ඉන්ධන අර්බුදයට මුහුණ දෙන්න ඉන්දියාව ගෑස් ගබඩා පහසුකම් දියුණු කරයි

0
9

තව දුරටත් ඉන්ධන අර්බුද ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා ඉන්දියාව දීර්ඝ කාලයකට රටට ප්‍රමාණවත් තරම් ස්වාභාවික ගෑස් සංචිත ගබඩා කර තබා ගැනීමේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කර තිබේ.

මේ නිසා ඉන්ධන සැපයුම් සිදු කරන මැදපෙරදිග සහ අප්‍රිකා රටවල්වලින් එල්ල වන මිල උච්චාවචනය වීමේ ගැටලුවලට සාර්ථකව මුහුණ දිය හැකි බව එරට පවසයි. ඉල්ලුම ඉහළ යෑම, යුදමය තත්ත්වයන්, මිල ඉහළ යෑම, දේශසීමා අර්බුද වැනි ඕනෑම තත්ත්වයක දී ඇති වන ඉන්ධන තොග සැපැයුම් අවශ්‍යතා තුළනය කිරීමට මේ නව සංචිත නිසා එරටට හැකි වී තිබේ. ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ ගෝලීය ඛනිජ තෙල් සහ ස්වාභාවික ගෑස් මිල සමතුළිත වී තිබෙන මෙවන් අවස්ථාවක මෙසේ සංචිතයක් ඇති කරගැනීමට හැකි වීම ඉතාම ප්‍රඥාගෝචර කටයුත්තක් වී තිබෙන බවයි.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here